ინტელექტუალური ოლიმპიადა

აიოლებ უნარების განვითარებას

სწავლობ

ეცნობი საინტერესო ინფორმაციას და ივითარებ 21-ე საუკუნის უნარებს

ერთობი

ცოდნას იძენ სახალისო, საინტერესო და დინამიური აქტივობებით

იგებ

საუკეთესო შედეგის შემთხვევაში შესაძლოა დასაჩუქრდე

წესები

Who We Are

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much.

Nick Darrow

Programmer

Nichole Bradley

Designer

Steve Autran

Support

მონაწილეობა

-1500 ₾

სასკოლო

2000 3500
ფიზიკურ პირთათვის
 • კრეატიულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • კოლაბორაცია
 • კომუნიკაცია
 • ინფრომაციული წიგნიერება
 • მედია წიგნიერება
 • ტექნოლოგიური წიგნიერება
 • ლიდერობა
 • ინიციატიურობა
 • პროდუქტიულობა
 • სოციალურობა
-50%

კორპორატიული

50 100
თითო მონაწილე იხდის 20 ლარს
 • კრეატიულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • კოლაბორაცია
 • კომუნიკაცია
 • ინფრომაციული წიგნიერება
 • მედია წიგნიერება
 • ტექნოლოგიური წიგნიერება
 • ლიდერობა
 • ინიციატიურობა
 • პროდუქტიულობა
 • სოციალურობა
-50%

ინდივიდუალური

50 100
თითო მონაწილე იხდის 20 ლარს
 • კრეატიულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • კოლაბორაცია
 • კომუნიკაცია
 • ინფრომაციული წიგნიერება
 • მედია წიგნიერება
 • ტექნოლოგიური წიგნიერება
 • ლიდერობა
 • ინიციატიურობა
 • პროდუქტიულობა
 • სოციალურობა
-50%

ინდივიდუალური

50 100
ფიზიკურ პირთათვის
 • კრეატიულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • კოლაბორაცია
 • კომუნიკაცია
 • ინფრომაციული წიგნიერება
 • მედია წიგნიერება
 • ტექნოლოგიური წიგნიერება
 • ლიდერობა
 • ინიციატიურობა
 • პროდუქტიულობა
 • სოციალურობა
-50%

სასწავლებლები

50 100
თითო მონაწილე იხდის 20 ლარს
 • კრეატიულობა
 • კრიტიკული აზროვნება
 • კოლაბორაცია
 • კომუნიკაცია
 • ინფრომაციული წიგნიერება
 • მედია წიგნიერება
 • ტექნოლოგიური წიგნიერება
 • ლიდერობა
 • ინიციატიურობა
 • პროდუქტიულობა
 • სოციალურობა
Our most appreciated

WordPress Themes

SmartApp

Subtitle

Dental Studio

Subtitle

Construct

Subtitle

პარტნიორობა

Our most appreciated

WordPress Themes

SmartApp

Subtitle

Dental Studio

Subtitle

Construct

Subtitle

მხარდამჭერები

Our most appreciated

WordPress Themes

SmartApp

Subtitle

Dental Studio

Subtitle

Construct

Subtitle

Trusted by over 50.000 users world-wide

We work hard to provide our customers unique experiences which guide them to discover the art of publishing. Their feedback is awesome and it inspires us to explore new horizons, looking for entirely new solutions!