ინტელექტუალური ოლიმპიადა

პირველი ქართული ოლიმპიადა 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებისთვის

სწავლობ

საინტერესო მეთოდით და ივითარებ 21-ე საუკუნის უნარებს

ერთობი

ინტელექტუალური ოლიმპიადის საინტერესო და დინამიური აქტივობებით

ჯილდოვდები

მხარდამჭერთა მიერ დაწესებული ფულადი ან სხვა ფორმის საჩუქრებით

წესები

1. გაცნობითი შეხვედრა

შემთხვევითი გუნდების შექმნა

იქმნება 5 წევრისგან შემდგარი, 5 შემთხვევითი გუნდი. გუნდები ეცნობიან წესებს და ეძლევათ დავალება მოამზადონ კითხვები მასალიდან, რომელიც განთავსებულია სტუდენტის ბლოგზე: www.StudentBlog.ge

2. შიდა შესარჩევი შეხვედრა

ძირითადი გუნდების შექმნა

იმართება შემთხვევით გუნდებს შორის. დავუშვათ გაიმარჯვა მწვანე ბაბთიანთა გუნდმა. ამ გუნდის ყველა წევრი ხდება ძირითადი გუნდის ლიდერი და დამარცხებული გუნდების წევრებისგან ქმნის საკუთარ გუნდს.

3. ფინალური შეხვედრა

გამარჯვებულთა დაჯილდოვება

იმართება ძირითად გუნდებს შორის. გამოვლინდებიან და ჯილდოვდებიან I, II და III ადგილზე გასული გუნდის წევრები, ასევე, საუკეთესო კითხვის ავტორი, საუკეთესო მოთამაშე და საუკეთესო ლიდერი.

მხარდამჭერები