ინტელექტუალური ოლიმპიადა

პირველი ქართული ოლიმპიადა 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებისთვის

კითხვის გაგზავნა

სწავლობ

საინტერესო მეთოდით და ივითარებ 21-ე საუკუნის უნარებს

ერთობი

ინტელექტუალური ოლიმპიადის საინტერესო და დინამიური აქტივობებით

ჯილდოვდები

მხარდამჭერთა მიერ დაწესებული ფულადი ან სხვა ფორმის საჩუქრებით

წესები

1. გაცნობითი შეხვედრა

შემთხვევითი გუნდების შექმნა

იქმნება 5 წევრისგან შემდგარი, 5 შემთხვევითი გუნდი. გუნდები ეცნობიან წესებს და ეძლევათ დავალება მოამზადონ კითხვები მასალიდან, რომელიც განთავსებულია სტუდენტის ბლოგზე: www.StudentBlog.ge

2. შიდაშესარჩევი შეხვედრა

ძირითადი გუნდების შექმნა

იმართება შემთხვევით გუნდებს შორის. დავუშვათ გაიმარჯვა მწვანე ბაბთიანთა გუნდმა – ყველა წევრი ხდება ძირითადი გუნდის ლიდერი და დამარცხებული გუნდების წევრებისგან ქმნის საკუთარ გუნდს.

3. ფინალური შეხვედრა

სკოლის გამარჯვებული გუნდის გამოვლენა

იმართება სკოლის შიდა შესარჩევი  შეხვედრის დროს გამოვლენილ, ძირითად გუნდებს შორის. ფინალური შეხვედრისას ხდება სკოლის გამარჯვებული გუნდის გამოვლენა, რომელიც იასპარეზებს სუპერფინალში.

4. სუპერფინალი

გამარჯვებულთა დაჯილდოვება

იმართება სკოლებში გამარჯვებულ გუნდებს შორის. გამოვლინდებიან და ჯილდოვდებიან I, II და III ადგილზე გასული გუნდები, საუკეთესო კითხვის ავტორი, საუკეთესო მოთამაშე, საუკეთესო ლიდერი.

მხარდამჭერები